वार्तापत्रम्

विश्वविद्यालयस्य प्रसारङ्गविभागः त्रैमासिक वार्तापत्रम् प्रकाशयति । विश्वविद्यालयस्य – बेङ्गलूरु – कार्यालयात् – पञ्चदश ( रू 15).रूप्यकाणि दत्त्वा अमुं वार्तापत्रम् प्राप्तुम् शक्यते ।

प्रधानसम्पादकः कुलपतिः च – प्रो.मल्लेपुरम्.जि.वेन्कटेश्

सम्पादकः – डा.नागरत्न हेगडे

सम्पादकसमितिः–डा.एस्.रन्गनाथ् , श्री जि.हनुमन्तरायप्प , विद्वान् वि.जि.हेगडे गुड्गे , विद्वान् राधाक्रिश्न सि शास्त्रि , डा.टि.वि.सत्यनारयन


एप्रिल् २०१२ वार्तापत्रं द्रष्टुम् अत्र क्लिक् करोतु ।


जनवरी २०१२ वार्तापत्रं द्रष्टुम् अत्र क्लिक् करोतु ।


अक्टोबर् २०११ वार्तापत्रं द्रष्टुम् अत्र क्लिक् करोतु ।


जुलै २०११ वार्तापत्रं द्रष्टुम् अत्र क्लिक् करोतु ।


एप्रिल् २०११ वार्तापत्रं द्रष्टुम् अत्र क्लिक् करोतु ।


जनवरी २०११ वार्तापत्रं द्रष्टुम् अत्र क्लिक् करोतु ।

Comments are closed.