वार्षिककालसूची


२०१२ – २०१३ वर्षस्य वार्षिकसमयसारिणी

 1. शालायां पञ्चीकरणस्य आरम्भः – ३०/०५/२०१२
 2. पञ्चीकरणस्य अन्तिमं दिनम् – १५/७/२०१२
 3. अर्धवार्षिकः विरामः वार्षिकः विरामः च अन्याः शालाः अनुसृत्य दातव्याः।
 4. परीक्षाः -
 5. a) लघुपरीक्षे – अगस्ट् डिसिम्बर् च
  b) अर्धवार्षिकपरीक्षा – सेप्तम्बर् अक्टोबर् वा
  c) वार्षिकपरीक्षा – फेब्रवरी मार्च् वा

 6. राष्ट्रियविरामः विशेषदिनानि च –
 7. a) जनवरी २६ – गणराज्योत्सवः
  b) आगस्ट् १५ – स्वातन्त्र्योत्सवः
  c) अक्टोबर् २ – गान्धिजयन्ती
  d) कालिदासजयन्ती
  e) वाल्मीकिजयन्ती
  f) व्यासपूर्णिमा
  g) गीताजयन्ती
  h) एप्रिल् ९ – कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य संस्थापनदिनाचरणम्

Comments are closed.