महाराजः चामराजः ओडेयर्

महाराजः चामराजः ओडेयर्

महाराजः चामराजः ओडेयर्

शासनम् – १८९१ – १८९४

जन्म – १८६३

जन्मस्थानम् – मैसूरु

मरणम् – १८९४

मरणस्थानम् – कल्कत्ता

पूर्ववर्ती राजा – मुम्मडि कृष्णराजः ओडेयर्

परवर्ती राजा – कृष्णराजः ओडेयर् – ४

अपत्यानि – कृष्णराजः ओडेयर्, कण्ठीरवनरसिंहराजः ओडेयर्, जयलक्ष्मीअम्मण्णि, कृष्णराज अम्मण्णि, चलुवराज अम्मण्णि

वंशनाम – ओडेयर्

पिता – सर्दार् चिक्ककृष्णराज अरस्

माता – राजकुमारी श्री पुट्ट अम्मण्णि

चामराजः ओडेयर् मैसूरुराज्यस्य २३ महाराजः । यद्यपि शासनम् अल्पकालिकं तथापि अविस्मरणीयचिह्नानि मैसूरराज्ये अर्थात् अद्यतने कर्नाटकराज्ये न्यधात् ।
मैसूरुराज्यस्य प्रतिनिधिसभां १८८१ तमे वर्षे समस्थापयत् । इयं राजशासनस्थे भारतदेशे प्रथमा प्रजाप्रभुत्वस्य शासनसंस्था । एषः स्वामिनः विवेकानन्दस्य चिकागोप्रवासार्थं धनसाहाय्यमपि अकरोत् । एषः स्त्रीशिक्षणार्थं प्राधान्यं प्रादात् । भाषोज्जीविनी इति शालामपि प्रारभत । मैसूरुराज्ये औद्यमिकसंस्थानां वर्धनार्थम् औद्यमिकशालाः दसराकाले औद्यमिकवस्तुप्रदर्शनं च समायोजयत् । तेन कृषिवित्तकोशाः कृषीवलेभ्यः धनसाहाय्यार्थं, सर्वकारीयकर्मकरेभ्यः जीवननिश्चितेः प्रदानार्थं च समस्थापयत् ।

Comments are closed.