प्रशिक्षणपरिषत्

Prof.Mallepuram G Venkatesh Vid.C.Nanjundayya Vid.A.Haridas Bhat Vid.Chandrashekarayya.D.S
प्रो. मल्लेपुरं जि वेङ्कटेशः विद्वान्. सि. नञ्जुण्डय्य विद्वान् ए हरिदास भट्ट्ः विद्वा डि एस् चन्द्रशेखरय्य
कुलपतिः
Vid.H.K.Suresh Achaarya Vid.V.G.Hegde Gudge
विद्वान् एच् के सुरेश आचार्यः विद्वान् वि गि हेग्डे गुड्गे

प्रशिक्षणपरिषदः सदस्याः

————————————————————–

१. प्रो.मल्लेपुरं जि वेङ्कटेशः, कुलपतिः अध्यक्षः
२. प्रधानकार्यदर्शी, उन्नतशिक्षणविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
३. प्रधानकार्यदर्शी, वित्तविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
४. सर्वकारस्य प्रधानकार्यदर्शी, धार्मिकदत्तिनिधिविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
५. निर्देशकः, कन्नडसंस्कृतिविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
६. प्रधाननिर्देशकः, पुरातत्त्व-वस्तुसङ्ग्रहालय-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सदस्यः
७. डा. सि. पालय्यः, चित्रदूर्ग सदस्यः
८. डा. भगवन्त् लक्षमण नाडोणि, धारवाड सदस्यः
९. विद्वान् श्रीनिवासमूर्तिः, मैसूरु सदस्यः
१०. श्रीमान् बसवमूर्ति मादर चन्नय्य स्वामीजी, चित्रदुर्गः सदस्यः
११. श्रीमान् योगेश बाबु, चित्रदुर्गः सदस्यः
१२. श्रीमान् बि.एन्.होसूरः, बेळगाम् सदस्यः
१३. डा. एम् ए श्रुतकीर्तिः, शिवमोग्गा सदस्यः
१४. श्रीमान् डि.पि.अनन्तः, बेङ्गळूरु सदस्यः
१५. डा. राजगुरु शिवाचार्य स्वामीजी, शिवमोग्गा सदस्यः
१६. डा. रामशेषन्, मैसूरु सदस्यः
१७. श्रीमान् आर्. वेणुगोपालः, मैसूरु सदस्यः

Comments are closed.