वार्षिकोत्सवः गीताजयन्ती च

मैसूरुनगरस्य कृष्णमूर्तिपुरे विद्यमानायां श्रीगणेशसंस्कृतज्योतिषपाठशालायां जनवरीमासस्य द्वाविंशतौ वार्षिकोत्सवः गीताजयन्त्युत्सवश्च आयोजितः ।

पाठाशालायाः छात्रैः कृतेन वेघोषेण प्रार्थनया च कार्यक्रमः आरब्धः । विद्वान् के पार्थनारायणः, पाठशालायाः प्राचार्यः, सर्वान् स्वागतीकृतवान् । सभायाः आध्यक्ष्यम् ऊढवान् स्ंस्कृतशिक्षणनिर्देशनालयस्य निर्देशकः प्रो. श्रीनिवास वरखेडीवर्यः ।

कर्णाटकराज्यगृहमण्डल्याः अध्यक्षः गि टि देवेगौडवर्यः मुख्यातिथिरूपेण समागतः । सः गीताजयन्त्याः औचित्यम् अधिकृत्य भाषणं कृत्वा संस्कृतं गृहे गृहे विलसतु इत्याशशास । पाठशालायाः स्वीयभवननिर्माणार्थं साहाय्यं कर्तुम् अपि सः प्रतिज्ञातवान् ।

Comments are closed.