Category Archives: Announcements

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಮತ್ತು ಜೈನ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2017-18

ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಮತ್ತು ಜೈನ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2017-18

ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಮತ್ತು ಜೈನ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2017-18

ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಮತ್ತು ಜೈನ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2017-18

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2016-17

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2016-17

ವೇದ ಪ್ರಥಮ,ಮೂಲ,ಪ್ರವೇಶ – ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೬-೨೦೧೭

ವೇದ ಪ್ರಥಮ,ಮೂಲ,ಪ್ರವೇಶ – ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೬-೨೦೧೭

ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೬-೨೦೧೭

ಪ್ರಥಮ,ಕಾವ್ಯ,ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೬-೨೦೧೭

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಂಸ್ಕೃತ ,ವೇದ , ಜೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ ,ವೇದ , ಜೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ/ ವೇದ ಮೂಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಜಿ 2016-17

ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ/ ವೇದ ಮೂಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಜಿ 2016-17

ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ