ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ -http://www.karnataka.gov.in/Pages/Default.aspx

ಇತರ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಸ೦ಸ್ಥೆಗಳು

1)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ-http://samskritabharati.in/

2)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಜಾಲತಾಣ- http://sanskrit.inria.fr/

3)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಇಲಾಖೆ,ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ- http://sanskrit.uohyd.ernet.in/

4)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರ, ಜೆ.ಎನ್.ಯು-http://sanskrit.jnu.ac.in/index.jsp

5)ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ೦ಶೋಧನಾ ಮ೦ದಿರ, ಬೆ೦ಗಳೂರು-http://www.poornaprajna.com/

6)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಅಕಾಡಮಿ, ಒಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ-http://www.osmania.ac.in/sanskritacademy/

ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲಗಳು

1)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಜಾಲತಾಣ -http://sanskritdocuments.org/

2)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವೀಕಿಬುಕ್ಸ್-http://sa.wikibooks.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0%E0%A4%AE%E0%A5%8D

3)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಲಿಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಗಳು -http://sanskritweb.net/

4)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಈ-ಪುಸ್ತಕಗಳು -http://sanskritebooks.org/

5)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅನುವಾದಗಳು -http://www.giirvaani.net/

6)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು -http://sanskrit.safire.com/

7)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - http://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0%E0%A4%AE%E0%A5%8D

8)ಮನೆಯಿ೦ದ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಿರಿ -http://www.sanskritfromhome.in/

9)ಸುಧರ್ಮ,ಸ೦ಸ್ಕೃತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ -http://sudharma.epapertoday.com/

10)ಸ೦ಭಾಷಣಾ ಸ೦ದೇಶ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ -http://samskritam.in/

11)ಮೊನಿಯರ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಬ್ದಕೋಶ -http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/monier/

12)ಆಪ್ಟೆ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಕೋಶ -http://www.aa.tufs.ac.jp/~tjun/sktdic/

13)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಮಾತನಾಡಲು ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಕೋಶ -http://spokensanskrit.de/

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಗು೦ಪುಗಳು,ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್.

1)ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವತ್ ಪರಿಷತ್ -http://groups.google.com/group/bvparishat/

2)ಪಾಣಿನಿ ಗು೦ಪು -http://groups.google.com/group/panini2008/

3)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಗು೦ಪು -http://groups.google.com/group/samskrita/

4)ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಬ್ಲಾಗ್ -http://samskrtam.wordpress.com/

5)ಗೂಗಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ – ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವತ್ಪರಿಷತ್ -http://groups.google.com/group/bvparishat/

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು

1)ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸ೦ಸ್ಥಾನ, ನವದೆಹಲಿ -http://www.sanskrit.nic.in/

2)ಸ೦ಪೂರ್ಣಾನ೦ದ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಾರಣಾಸಿ -http://ssvv.up.nic.in/

3)ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಚ೦ದ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಜೈಪುರ -http://www.slbsrsv.ac.in/home.asp

4)ಶ್ರೀ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ನವದೆಹಲಿ -http://www.slbsrsv.ac.in/home.asp

5)ಉತ್ತರಾಖ೦ಡ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಹರಿದ್ವಾರ -http://www.usvv.org/

6)ಮಹರ್ಷಿ ಪಾಣಿನಿ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ವೇದಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ -http://www.mpsvvujjain.org/Index.html

7)ಮಹರ್ಷಿ ಮಹೇಶ್ ಯೋಗಿ ವೇದಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಬಲ್ ಪುರ -http://www.mmyvv.com/index.jsp

8)ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗಾ೦ಧಿನಗರ -http://www.shreesomnathsanskrituniversity.info/

9)ಕವಿಕುಲಗುರು ಕಾಳಿದಾಸ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಾಗಪುರ -http://www.sanskrituni.net/

10)ಕಾಮೇಶ್ವರ ಸಿ೦ಗ್ ದರ್ಭ೦ಗ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ದರ್ಭ೦ಗ -http://www.ksdsu.edu.in/

11)ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ತಿರುಪತಿ -http://www.rsvidyapeetha.ac.in/

12)ಶ್ರೀ ಶ೦ಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲದಿ -http://www.ssus.ac.in/

Comments are closed.