ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯ

ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯ ಸ೦ಯೋಜಕರ ಮಾಹಿತಿ:

ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಗಡಾದ
ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ,
ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ಬೇಲೂರು, ಬಾದಾಮಿ ತಾ||
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.
ದೂರವಾಣಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ- 9980605859
vijaynid@gmail.com
ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಅಂಗಡಿ,
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು,
ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ಮುಧೋಳ ತಾ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿ.
ದೂರವಾಣಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ- 9986675833
mahanteshrangadi@gmail.com

ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Comments are closed.